چهارشنبه, 29 اسفند 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
  • مدیریت عامل
   • مدیر عامل : علی داودی مهر
   • مشاور : علی احمدی
   • مشاور : علی اسپندار
   • مدیریت قرارداد ها
    • مدیر قرارداد ها : مجید رخشا
    • کارشناس قرارداد ها : محمد علی محسنی فر
    • کارشناس قرارداد ها : ..... .....
    • کارشناس قرارداد ها : ..... .....
    • کارشناس قرارداد ها : ..... .....
   • گروه تحقیقات کاربردی
    • رئیس گروه تحقیقات کاربردی : روح الله اسد پور
    • کارشناس تحقیقات : ..... .....
    • کارشناس تحقیقات : ..... .....
   • گروه مدیریت بحران و پدافند عیر عامل
    • رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل : علی آران
    • کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل : ..... .....
    • کارشناس سلامت،ایمنی و محیط زیستHSE : ..... .....
   • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
    • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : احمد عباسیان
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : آسیه صالحی پرور
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : ..... .....
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیر عامل
    • مدیر هیئت مدیره و مدیرعامل : فریبرز ضرغامی
    • کارشناس حسابرسی : مسعود رکنی خو
    • کارشناس امور مجامع : داریوش برادران پویا
   • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
    • مدیر مطالعات پایه منابع آب : حسن ارجمند
    • گروه مطالعات آبهای سطحی
     • رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی : باقر محمدی
     • کارشناس مطالعات آبهای سطحی : سهراب اشکانی
     • کارشناس مطالعات آبهای سطحی : ...... .....
    • گروه تلفیق و بیلان
     • رئیس گروه تلفیق و بیلان : احمد ایاسه
     • کارشناس بانک اطلاعات : اعظم عادلیان پور
     • کارشناس منابع آب : ..... .....
    • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
     • رئیس گروه مطالعات آبهای زیر زمینی : طالب مرادی نژاد
     • کارشناس مطالعات آبهای زیر زمینی : محمد کریم موسوی قوام آباد
     • کارشناس مطالعات آبهای زیر زمینی : ..... .....
   • مدیریت حقوقی
    • مدیر حقوقی : سید صدرالله کشاورز
    • کارشناس حقوق محیط زیست : زهرا رنود
    • کارشناس دعاوی : سید محمد علی سجادی نسب
    • کارشناس استملاک اراضی : سید محمود علی عبدالله پور
    • کارشناس حقوقی : ..... .....
   • مدیریت روابط عمومی
    • مدیر روابط عمومی : امان الله فتاحیان
    • کارشناس امور خبری : سید ابوالحسن عسکر پور
    • کارشناس سمعی،بصری و انتشارات : سید جواد رامی
    • کارشناس امور اجتماعی : ...... .....
   • مدیریت حراست
    • مدیر حراست : سید ناصر الدین بدیسار
    • کارشناس حراست کارکنان : ..... .....
    • کارشناس حراست فیزیکی : صالح لشکری پور
    • کارشناس حراست اسناد و فن آوری اطلاعات IT : سید محمد حسینی
    • کارشناس حراست فیزیکی : ..... .....
  • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
   • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : جلیل مرادی
   • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
    • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : نوش آذر داریوشی
    • کارشناس نظارت بر خدمات پشتیبانی : ستار پور ذاکر
    • کارشناس خرید تجهیزات فنی : ..... .....
    • کارشناس خرید تجهیزات فنی : ..... .....
    • کارشناس نظارت بر خدمات پشتیبانی : ..... .....
    • کارشناس نظارت بر خدمات پشتیبانی : ..... .....
   • گروه منابع انسانی و آموزش
    • رئیس گروه منابع انسانی و آموزش : عباس احمد پور
    • کارشناس منابع انسانی : سجاد تفته
    • کارشناس آموزش : ..... .....
   • مدیریت منابع انسانی،آموزش و رفاه
    • مدیر منابع انسانی،آموزش و رفاه : علی سیادت نسب
    • کارشناس ورزش و سلامت : سید مرتضی منصوری
    • کارشناس رفاه و بازنشستگی : زینب تیموری نژاد
    • کارشناس اداری : حسن عمادی
    • کارشناس دبیرخانه : حمید پناهی
   • اداره حسابداری طرح
    • رئیس اداره حسابداری طرح : زهرا درخش
    • کارشناس مالی : ..... ......
    • کارشناس مالی : شیوا پوزش
    • کارشناس مالی : سمیرا دارابی
   • اداره حسابداری جاری
    • رئیس اداره حسابداری جاری : فرهاد افشون
    • کارشناس مالی : سید شهرام دانشمند
    • کارشناس مالی : سیده پریسا کریمی پور
    • امین اموال : ..... .....
   • مدیریت مالی و ذیحسابی
    • مدیر مالی و ذیحسابی : فتح اله احساندوست
    • کارشناس بهای تمام شده : ..... .....
  • معاونت برنامه ریزی
   • معاون برنامه ریزی : آرش مصلح
   • مدیریت درآمد زایی و تجهیز منابع مالی
    • مدیر درآمد زایی و تجهیز منابع مالی : عباس حقوقی
    • کارشناس درآمد زایی و تجهیز منابع مالی : ..... .....
    • کارشناس درآمد زایی و تجهیز منابع مالی : ..... .....
    • کارشناس تعرفه : ..... .....
   • گروه فن آوری اطلاعات
    • رئیس گروه فن آوری اطلاعات : رضوان چنگیزی
    • کارشناس نرم افزار : ....... ......
    • کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات : ..... .....
    • کارشناس خدمات دولت الکترو نیک : ..... .....
    • کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS : ..... .....
   • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
    • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : محمد باقر پوردیان
    • کارشناس بهبود سازمانی : علی دهراب پور دولت آباد
    • کارشناس تشکیلات و روشها : الهام اشکانی فر
    • کارشناس بهره وری و سیستمهای مدیریتی : ابوطالب وثوقی زاده
    • کارشناس نظارت بر استقرار نظام های مدیریتی : روح اله آناهیده
   • مدیریت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
    • مدیر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی : روح الله جمال فرد
    • کارشناس بررسیهای اقتصادی : ..... ......
    • کارشناس تخصیص : احمد مرتضوی
    • کارشناس آمار : ..... .....
    • کارشناس بودجه : ..... .....
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاون طرح و توسعه : جهانبخش احسانی
   • مدیریت مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده
    • مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده : صمد محمدی
    • کارشناس مشارکت های مردمی : ..... .....
    • کارشناس مشارکت های مردمی : ..... .....
    • کارشناس طرح ها : ...... .....
    • کارشناس طرح ها : ...... .....
   • مدیریت فنی آب
    • مدیر فنی آب : روح الله شمشیری
    • کارشناس بررسی طرح ها : سیروس مکاریان
    • کارشناس بررسی طرح ها : سید رضا حسینی
    • کارشناس بررسی طرح ها : ..... .....
    • کارشناس بررسی طرح ها : ...... .....
   • مدیریت طرح های توسعه منابع آبی
    • مدیر طرح های توسعه منابع آبی : امیر فخری زاده
    • کارشناس طرح ها : ابراهیم جعفری
    • کارشناس طرح ها : بهنام صابری پور
    • کارشناس طرح ها : عبدالحسین زارعی
    • کارشناس طرح ها : سهراب کرمی
  • معاونت حفاظت و بهره بردای
   • معاون حفاظت و بهره بردای : رسول فرهادی
   • کارشناس هماهنگی و پیگیری : ..... .....
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد کوثر و شبکه لیشتر
    • مدیر بهره برداری ونگهداری ازسدکوثر و شبکه لیشتر : اکبر خدری
    • کارشناس بهره برداری ازتاسیسات آبی : محمد زعیمی
    • کارشناس کنترل وپایداری تأسیسات آبی : ..... ......
    • کارشناس تعمیر ونگهداری تأسیسات آبی : ..... .....
    • کارشناس ابزاردقیق : ..... ......
    • کارشناس برق و مکانیک : مهدی خلقی فرد
    • کارشناس بهره برداری ازتاسیسات آبی : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان دنا
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان دنا : محسن ظهیر نژاد
    • کارشناس منابع آب : مهران فرامرزی
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان بهمئی
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان بهمئی : محسن افروزی
    • کارشناس منابع آب : مریم محقق زاده
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان گچساران
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان گچساران : عارف بهگام
    • کارشناس منابع آب : عطا دیلمی
    • کارشناس منابع آب : رحمت الله حق گودیل
    • کارشناس منابع آب : احمد مرتضوی
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان بویر احمد
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان بویراحمد : اسلام یاری جو
    • کارشناس منابع آب : عبدالحمید خردمند واعظ
    • کارشناس منابع آب : ..... ......
    • کارشناس منابع آب : سجاد پور اکبری
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان کهگیلویه
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان کهگیلویه : یعقوب دمساز
    • کارشناس منابع آب : خسرو قادر
    • کارشناس منابع آب : آمنه فاتحی پور
    • کارشناس منابع آب : یحیی محمودی نژاد
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
    • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محمد رضا کایدونی
    • کارشناس محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب : علی محمد رستگار
    • کارشناس محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب : افشین برزگران
    • کارشناس محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب : ..... .....
   • مدیریت رودخانه ها و سواحل
    • مدیر رودخانه ها و سواحل : سید عبدالمنان دانشی
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و تالاب ها : مجتبی امیری
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و تالاب ها : سلیمان شهرخ پور
    • کارشناس برنامه ریزی و بانک اطلاعات : سلیمان خادمی
    • کارشناس طرح های مهندسی رودخانه ها : ..... .....
   • گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی
    • رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی : ..... .....
    • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی : ..... .....
    • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی : ..... .....
   • گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی
    • رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی : سینا نوروزی جهان آباد
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری : جواد شهرامی بابکان
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تأسیسات برق آبی : نگار عسکری
    • کارشناس برنامه ریزی و توسعه تأسیسات برق آبی : علی علیپور تل زالی
    • کارشناس کنترل وپایداری تأسیسات آبی : صادق رحمانی
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری : ..... .....
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری : ..... .....
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آّی و برق آبی
    • مدیر نظارت بر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی : اسلام قدمی
   • گروه احیاء و تعادل بخشی
    • رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی : ..... .....
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : ..... .....
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : ..... .....
   • گروه نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : شریف یزدانپناه
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : حسین فتحی
    • رئیس گروه نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : ..... .....
   • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
    • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : فرج الله معصومی نژاد
   • گروه درآمد و مشترکین
    • رئیس گروه درآمدومشترکین : سید سعید ملک حسینی
    • کارشناس درآمد و مشترکین : سیده اعظم السادات موسوی اصل
    • کارشناس درآمد و مشترکین : کریم محسن نیک