چهارشنبه, 29 اسفند 1397

پژوهشگران محترم می توانند پس از بررسی عناوین، فرم پروپوزال تکمیل شده را به همراه مدارک ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/09/30 به دبیرخانه گروه تحقیقات کاربردی این شرکت ارسال نمایند.

1- نسخه کاغذی به همراه فایل الکترونیکی (با فرمت DOCX) پروپوزال تکمیل شده

2- تصویر حکم کارگزینی و آخرین مدرک تحصیلی پژوهشگر اصلی

3- نسخه کاغذی چکیده طرح در یک صفحه A4 به همراه فایل الکترونیکی (با فرمت DOCX)

لازم به ذکر است پروپوزال هایی که بعد از مهلت مقرر به این واحد ارسال گردد، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07433334812 داخلی 118 تماس حاصل فرمایید.

اولویت تحقیقاتی سال 1395 دانلود
اولویت تحقیقاتی سال 1394 دانلود
اولویت تحقیقاتی سال 1393 دانلود
اولویت تحقیقاتی سال 1392 دانلود
طرح های پژوهشی در حال اجرا دانلود
طرح های پژوهشی خاتم یافته دانلود