چهارشنبه, 29 اسفند 1397

جدول تعرفه آب بها ، هزینه کارشناسی و حق النظاره

برای مصارف کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی ، آبزی پروری ، صنعت ،

بسته بندی آب و نوشیدنی ها ، خدمات و سایر

 

سال عنوان تعرفه فایل تعرفه
1397 ابلاغ تعرفه خدماتی آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و شرایط عمومی آنها دریافت فایل
ابلاغ اصلاح مصوبه سال 1394 شورای اقتصاد در زمینه تعرفه خدمات آب دریافت فایل
قیمت عمده فروشی ماهیان گرمابی و سردابی در سال 1396 دریافت فایل
صورتجلسه درآمد و تعرفه آب شرب و صنعت و کشاورزی 97 صورتجلسه
کشاورزی
صنعت
آبخوان
عملکرد قیمت پای مزرعه محصولات زراعی و باغی 97 دریافت فایل
1396 هزینه خدمات کارشناسی 96 دریافت فایل
تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی برای صنایع نوشابه سازی و مشابه آن-96 دریافت فایل
تعرفه بخش کشاورزی 96 دریافت فایل
1395 تعرفه ی آبزی پروری 95 دریافت فایل
تعرفه محصولات کشاورزی 95  دریافت فایل
تعرفه بخش صنعت و خدمات 95 دریافت فایل
تعرفه صنایع بسته بندی آب 95 دریافت فایل
تعرفه آب موارد خاص 95 دریافت فایل
تعرفه صنایع وابسته به کشاورزی 95 دریافت فایل
هزینه کارشناسی سال 95 دریافت فایل
1394
 
تعرفه ی آبزی پروری 94 دریافت فایل
تعرفه ی آب بها و حق النظاره محصولات 94 دریافت فایل
هزینه کارشناسی سال 94 دریافت فایل
1393
 
هزینه کارشناسی سال  93 دریافت فایل
تعرفه ی آب بها و حق النظاره سال 93 دریافت فایل
1392
 
تعرفه ی سال 92- صنایع غیروابسته به کشاورزی، خدمات، بسته بندی آب و محصولات نوشابه ای دریافت فایل
 تعرفه ی سال 92- صنایع وابسته به کشاورزی (دام و طیور و ...) دریافت فایل
1391  تعرفه ی آب بها و حق النظاره سال 91 دریافت فایل