|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
  • معاونت حفاظت و بهره بردای
   • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : فرج اله معصومی نژاد
   • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : مهدی خلقی فر
   • معاون حفاظت و بهره بردای : محسن ظهیر نژاد
   • کارشناس هماهنگی و پیگیری : ------ ------
   • گروه درآمد و مشترکین
    • کارشناس درآمد و مشترکین : صدیقه انصاری
    • رئیس گروه درآمدومشترکین : علی دهراب پور
   • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
    • کارشناس محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب : ------ ------
   • گروه نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : ---- -----
    • رئیس گروه نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : محسن افروزی
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : یحیی محمودی نژاد
   • گروه احیاء و تعادل بخشی
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : ..... .....
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : ..... .....
    • رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی : ----- ------
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آّی و برق آبی
    • مدیر نظارت بر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی : عبدالحسین زارعی
   • گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی
    • رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی : مجتبی امیری
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری : جواد شهرامی بابکان
    • کارشناس برنامه ریزی و توسعه تأسیسات برق آبی : علی علیپور تل زالی
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری : ..... .....
    • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : سینا نوروزی
   • گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی
    • رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی : شریف یزدان پناه
    • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی : ..... .....
    • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی : ..... .....
   • مدیریت رودخانه ها و سواحل
    • مدیر رودخانه ها و سواحل : مجید رخشا
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و تالاب ها : محمد زعیمی
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و تالاب ها : سلیمان شهرخ پور
    • کارشناس برنامه ریزی و بانک اطلاعات : ----- -----
    • کارشناس طرح های مهندسی رودخانه ها : فاطمه طاعت پور
    • کارشناس نظارت بر حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و تالاب ها : سجاد بهار پور
   • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
    • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : طالب مرادی نژاد
    • کارشناس محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب : علی محمد رستگار
    • کارشناس محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب : آمنه فاتحی پور
   • اداره منابع آب شهرستان کهگیلویه
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان کهگیلویه : سید هادی خاضعی
    • کارشناس منابع آب : خسرو قادر
    • کارشناس منابع آب : مجید رحمان نسب
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان بویر احمد
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان بویراحمد : سجاد پوراکبری
    • کارشناس منابع آب : عبدالحمید خردمند واعظ
    • کارشناس منابع آب : سلیمان خادمی
    • کارشناس منابع آب : ------ ------
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان گچساران
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان گچساران : سید معصوم افضلی
    • کارشناس منابع آب : عطا دیلمی
    • کارشناس منابع آب : ---- ----
   • اداره منابع آب شهرستان بهمئی
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان بهمئی : کریم محسن نیک
    • کارشناس منابع آب : مریم محقق زاده
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • اداره منابع آب شهرستان دنا
    • رئیس اداره منابع آب شهرستان دنا : صالح عابدینی
    • کارشناس منابع آب : ..... .....
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد کوثر و شبکه لیشتر
    • مدیر بهره برداری ونگهداری ازسدکوثر و شبکه لیشتر : اکبر خدری
    • کارشناس بهره برداری ازتاسیسات آبی : ------ ------
    • کارشناس کنترل وپایداری تأسیسات آبی : ..... ......
    • کارشناس تعمیر ونگهداری تأسیسات آبی : ..... .....
    • کارشناس ابزاردقیق : ..... ......
    • کارشناس بهره برداری ازتاسیسات آبی : رضا مرادی
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاون طرح و توسعه : ابراهیم جعفری
   • مدیریت طرح های توسعه منابع آبی
    • کارشناس طرح ها : امیر فخری زاده
    • کارشناس طرح ها : ----- -----
    • مدیر طرح های توسعه منابع آبی : سید رضا حسینی
    • کارشناس طرح ها : جهانبخش احسانی
   • مدیریت فنی آب
    • مدیر فنی آب : اسلام قدمی
    • کارشناس بررسی طرح ها : افشین دوستی
    • کارشناس بررسی طرح ها : افشین برزگران
    • کارشناس بررسی طرح ها : عارف بهگام
    • کارشناس بررسی طرح ها : ...... .....
   • مدیریت مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده
    • کارشناس مشارکت های مردمی : محمد کریم موسوی قوام آباد
    • مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده : سید سعید ملک حسینی
    • کارشناس مشارکت های مردمی : ..... .....
    • کارشناس مشارکت های مردمی : ..... .....
    • کارشناس طرح ها : ...... .....
    • کارشناس طرح ها : ...... .....
  • معاونت برنامه ریزی
   • معاون برنامه ریزی : محمد علی محسنی فر
   • مدیریت تحقیقات ، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
    • کارشناس تخصیص : علی احمدی
    • مدیر تحقیقات ، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی : روح الله جمال فرد
    • کارشناس بررسیهای اقتصادی : ----- ------
    • کارشناس درآمد زایی و تجهیز منابع مالی : عباس حقوقی
    • کارشناس آمار : ..... .....
    • کارشناس بودجه : ------ ------
   • مدیریت تحول اداری ،فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
    • مدیر تحول اداری ، فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی : سید محمود علی عبداله پور
    • کارشناس تشکیلات و روشها : مسعود رکنی خو
    • کارشناس نظارت بر استقرار نظام های مدیریتی : روح اله آناهیده
    • کارشناس بهره وری و سیستمهای مدیریتی : سید محمد حسینی مطلق
   • گروه فن آوری اطلاعات
    • رئیس گروه فن آوری اطلاعات : ----- ------
    • کارشناس نرم افزار : ....... ......
    • کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات : ----- -----
    • کارشناس خدمات دولت الکترو نیک : سجاد تفته
    • کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS : ..... .....
  • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
   • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : علی سیادت نسب
   • مدیریت مالی و ذیحسابی
    • مدیر مالی و ذیحسابی : فتح اله احساندوست
    • کارشناس بهای تمام شده : ..... .....
   • اداره حسابداری جاری
    • رئیس اداره حسابداری جاری : فرهاد افشون
    • کارشناس مالی : سمیرا دارابی
    • کارشناس مالی : سیده پریسا کریمی پور
    • امین اموال : ------ ------
   • اداره حسابداری طرح
    • کارشناس مالی : اعظم السادات موسوی اصل
    • رئیس اداره حسابداری طرح : سید شهرام دانشمند
    • کارشناس مالی : شیوا پوزش
    • کارشناس مالی : مراد صفری
   • مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
    • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : ابوطالب وثوقی زاده
    • کارشناس نظارت بر خدمات پشتیبانی : --- -----
    • کارشناس اداری : حسن عمادی
    • کارشناس رفاه و بازنشستگی : حمید پناهی
    • کارشناس خرید تجهیزات فنی : سید ناصر جعفری سیرت
   • گروه منابع انسانی و آموزش
    • رئیس گروه منابع انسانی و آموزش : سید جواد رامی
    • کارشناس آموزش : الهام اشکانی فر
   • -
   • مدیریت عامل
    • مدیر عامل : آرش مصلح
    • مشاور : جلیل مرادی
    • مدیریت حراست
     • کارشناس حراست کارکنان : صادق رحمانی
     • کارشناس حراست فن آوری اطلاعات IT : محمد رضا خدا بنده
     • کارشناس حراست اسناد : ------ ------
     • مدیر حراست : سید عبدالمنان دانشی
    • مدیریت حقوقی
     • مدیر حقوقی : سید صدرالله کشاورز
     • کارشناس حقوق محیط زیست : زهرا رنود
     • کارشناس دعاوی : سید محمد علی سجادی نسب
     • کارشناس استملاک اراضی : ----- -----
     • کارشناس حقوقی : سید مجتبی سیادت نسب
    • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
     • مدیر مطالعات پایه منابع آب : روح اله اسد پور
     • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
      • رئیس گروه مطالعات آبهای زیر زمینی : امیر یاری جو
      • کارشناس مطالعات آبهای زیر زمینی : حسین فتحی
     • گروه تلفیق و بیلان
      • رئیس گروه تلفیق و بیلان : احمد ایاسه
      • کارشناس بانک اطلاعات : اعظم عادلیان پور
      • کارشناس منابع آب : علی اسپندار
      • کارشناس منابع آب : ..... .....
     • گروه مطالعات آبهای سطحی
      • رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی : باقر محمدی
      • کارشناس مطالعات آبهای سطحی : سهراب اشکانی
      • کارشناس مطالعات آبهای سطحی : احمد مرتضوی
    • مدیریت هیئت مدیره و مدیر عامل
     • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل : ----- ------
     • کارشناس حسابرسی : ------ --------
     • کارشناس امور مجامع : محمد باقر پوردیان
    • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
     • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : احمد عباسیان
     • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : آسیه صالحی پرور
     • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : ..... .....
    • گروه مدیریت بحران و پدافند عیر عامل
     • کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل : علی آران
     • کارشناس سلامت،ایمنی و محیط زیستHSE : حسن ارجمند
     • رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل : بهنام صابری
    • گروه تحقیقات کاربردی
     • رئیس گروه تحقیقات کاربردی : ستار پور ذاکر
     • کارشناس تحقیقات : فرحناز عزیزی
    • مدیریت قرارداد ها
     • کارشناس قرارداد ها : ----- -----
     • مدیر قرارداد ها : نایب ولی اصل
     • کارشناس قرارداد ها : نگار عسکری
     • کارشناس قرارداد ها : آیت اله منصوریان
    • مدیریت روابط عمومی
     • کارشناس امور اجتماعی و آموزش همگانی : صالح لشکری پور
     • مدیر روابط عمومی : سید مرتضی منصوری
     • کارشناس سمعی،بصری و انتشارات : سید امان اله فتاحیان
     • کارشناس امور خبری و ارتباط با رسانه : سید ابوالحسن عسکر پور
  سایتـــ های مرتبطـ

  آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 11
  • بیشترین بازدید همزمان : 267
  • بازدید امروز : 2,637
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 2,143,428
  • آخرین به روزرسانی : 1403/04/23 13:00:16
  • شناسه IP شما : 3.233.232.160

  راه‌های تماس با ما

  • آدرس : یاسوج –بلوار شهید مطهری، نرسیده به میدان جهاد شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
  • کدپستی : 7591653446
  • تلفن : 07433334048
  • فاکس :
  • پست الکترونیکی :
  • پیامک :
  • تلفن گویا :