یکشنبه, 6 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت امام حسن مجتبی
هفته دفاع مقدس
محرم
پویش هر هفته الف ب ایران
سال جهش تولید
سد شاه قاسم
سد کوثر

ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
معاونت حفاظت و بهره برداری / دفتر مهندسی رودخانه و سواحل
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
معاونت حفاظت و بهره برداری / گروه آبهای سطحی
آبهای سطحی

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
معاونت حفاظت و بهره برداری / مدیریت مطالعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات پایه

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
معاونت حفاظت و بهره برداری / دفتر مهندسی رودخانه و سواحل/ مدیریت مطالعات پایه منابع آب/ گروه مهندسی رودخانه و سواحل/ مدیریت حقوقی
استعلامات

ارائه تائیدیه های مرابط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
معاونت حفاظت و بهره برداری / دفتر مهندسی رودخانه و سواحل/ مدیریت مطالعات پایه منابع آب/ گروه مهندسی رودخانه و سواحل/ مدیریت حقوقی
استعلامات

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ، ضوابط ،استانداردها و دستورالعملهای صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
مدیریت حقوقی
آمار و اطلاعات پایه

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
مدیریت حقوقی
آمار و اطلاعات پایه

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
گروه درآمد و امور مشترکین
درآمد و امور مشترکین

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
معاونت حفاظت و بهره برداری / گروه درآمد و امور مشترکین
درآمد و امور مشترکین

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
معاونت حفاظت و بهره برداری / گروه درآمد و امور مشترکین
درآمد و امور مشترکین

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
معاونت حفاظت و بهره برداری / گروه درآمد و امور مشترکین/ مدیریت حقوقی
درآمد و امور مشترکین

فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
معاونت حفاظت و بهره برداری / گروه گشت و بازرسی / روابط عمومی
گشت و بازرسی / داناب

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
دفتر قرارداها/ معاونت طرح و توسعه /معاونت حفاظت و بهره برداری
نظارت عمرانی

پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی ، اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت : 13091448106
معاونت حفاظت و بهره برداری/ مدیریت حقوقی
استعلامات