چهارشنبه, 29 اسفند 1397


برای استفاده از امکانات مختلف سایت، به شناسه کاربری و یک گذرواژه نیاز خواهید داشت.

در صورتی که از کارکنان شرکت آب منطقه ای هستید حتما در فیلد گروه این مطلب را قید بفرمایید. برای استفاده از قسمت پست الکترونیکی مخصوص کارکنان، سامانه دریافت فیش حقوقی، دسترسی به سیستم نظام پیشنهادات و اتوماسیون ثبت نام کارکنان الزامی می باشد.تایید ثبت نام کارکنان ظرف 48 ساعت انجام می پذیرد.