چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
محرم
پویش هر هفته الف ب ایران
سال جهش تولید
سد شاه قاسم
سد کوثر

مسابقه شماره: 990501
عنوان: مسابقه کتابخوانی، کتاب نماز، مفتاح الجنه
تاریخ شروع: 1399/06/10  08:00:00
تاریخ پایان: 1399/06/10  10:00:00
  شروع مسابقه


مسابقه شماره: 001
عنوان: مسابقه نیمه شعبان 1396
تاریخ شروع: 1396/02/10  10:56:00
تاریخ پایان: 1396/02/20  14:30:00
  شروع مسابقه