چهارشنبه, 29 اسفند 1397

نحوه درخواست اشتغال بکار چگونه است؟

شرایط امریه و فرایند آن؟

وظیفه شرکت آب منطقه ای چیست ؟

مراحل اخذ مجوز آزمایش پمپاژ چیست؟

مراحل موافقت با اخذ تسهیلات از بانکها کدامند؟

چگونه می‌توان پروانه بهره برداری چاه را تمدید کرد؟

در مناطق ممنوعه، حفر چاه جدید چگونه انجام می‌شود؟

صدور پروانه برای چاه‌های غیرمجاز به چه صورت می‌باشد؟

صدور پروانه حفر چاه‌های مجاز (صدور پروانه مصرف بهینه آب کشاورزی) به چه صورت انجام می‌شود؟

صدور مجوز استفاده از بستر رودخانه به چه صورت صادر می‌گردد؟

نحوه ارتباط با مدیر عامل شرکت چگونه است؟

آیا با پروانه حفر چاه مجاز به بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی می باشم؟

آیا مجاز به استفاده از آب چاه به غیر از اراضی قید شده در پروانه بهره برداری می باشم؟

مراحل تامین آب واحدهای صنعتی، دام و طیور و کشت گلخانه‌ای بدون حفر چاه چیست؟

امور مربوط به قطعی آب را چگونه پیگیری کنیم ؟

مراحل صدور مجوز حفر چاه چیست؟

چه نوع مصارفی مشمول طرح در کمیته مدیریت منابع آب می شوند؟

نحوه صدور مجوز بسته بندی آب شرب (معدنی) چگونه است؟

پس از مشخص شدن تخصیص پرونده چه اقداماتی باید کرد

اعتبار پروانه های بهره برداری چاه ها چه مدت است؟1 2 صفحه: