فایل pdf قانون توزیع عادلانه آب

 

 


رشته حقوق آب در دانشگاه های کشور راه اندازی میشود

 

 


منابع آبهای زیرزمینی در حقوق آب ایران

 

 


‌‌« آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب »

 

 


حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی

 

 

آب و قانون چهارم توسعه

 

 


 

درخواست چاه جایگزین قنات وچاه به جای چاه

 

ردیف شرایط لازم برای انجام فعالیت مدارک مورد نیاز مراحل انجام کار زمان برای انجام کار به روز
1 ارائه مدارک مورد نیاز درخواست بازدید تکنسین پمپاژ 15 روز
در چاه بجای قنات استعلام آبدهی قنات از مطالعات
2 پرداخت مطالبات قانونی تکمیل فرم شماره 1 بازدید کارشناس زمین شناسی از محل وتهیه کروکی  

 قوانین مناقصات و مزایدات

 

 


چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی