چهارشنبه, 29 اسفند 1397

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد
نام و نام خانوادگی سمت   تصویر
علی داوودی مهر مدیرعامل ورییس کمیته  

 

فریبرز ضرغامی قائم مقام مدیرعامل  

 

جهانبخش احسانی معاونت طرح وتوسعه  

 

رسول فرهادی معاونت حفاظت وبهره برداری  

 

آرش مصلح معاونت برنامه ریزی وبهبود مدیریت  

 

جلیل مرادی معاونت مالی وپشتیبانی  

 

حسن ارجمند معاونت مطالعات پایه منابع آب  

 

امیر فخری زاده مدیر طرحهای توسعه منابع آب  

 

سید ناصرالدین بدیسار مدیر  دفتر حراست وامور محرمانه  

 

علی آران رئیس گروه مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل وHSE   (دبیر)  

 

سیدصدرالله کشاورز مدیر دفترحقوقی  

 

 

 

ابراهیم جعفری کارشناس طرحها  

 

سیدعبدالمنان دانشی مدیر دفتر مهندسی رودخانه وسواحل  
اسلام قدمی رئیس اداره بهره برداری ونگهداری سدکوثر  

 

 

 

سیدامان الله فتاحیان رییس اداره روابط عمومی  

 

غریب حقی فرمانده پایگاه مقاومت  

 

محمدرضا کایدونی

نماینده مجری طرح تعادل بخشی