چهارشنبه, 29 اسفند 1397

97/1/22

بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی روزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ 22 و23 فروردین سال جاری ، بارش باران گاهی به شکل رگبار ورعد برق و وزش باد همراه با آبگرفتگی معابر واحتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها در استانهای کهگیلویه وبویراحمد ،چهار محال بختیاری و نواحی غربی کشور  پیش بینی شده است.لذا از هموطنان  توصیه میشود جهت جلوگیری از خسارات احتمالی از تردد واسکان در مسیلها و رودخانه های استان کهگیلویه وبویراحمد خودداری نمایند.