چهارشنبه, 29 اسفند 1397

ردیف نام واحد آدرس مسئول تلفن
1 شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج –بلوار شهید مطهری ، نرسیده به میدان جهاد شرکت سهامی آب منطقه ای  کهگیلویه و بویراحمد کد پستی 7591653446

علی داودی مهر  مدیرعامل  07433334048
2 اداره منابع آب شهرستان بویراحمد

یاسوج بلوار شهید مطهری  همسایه شرکت برق - اداره منابع آب شهرستان بویراحمد

اسلام یاریجو 07433336129
3 اداره منابع آب شهرستان های گچساران و باشت

دوگنبدان-بلوار ولی عصر روبروی پارک دوستی (لاله) اداره منابع آب شهرستان های گچساران و باشت کد پستی 7581673717

عارف بهگام 07432326512
4 اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده

دهدشت –بلوار آریوبرزن ( کمربندی دوم ) اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده کد پستی 7571846813

یعقوب دمساز 07432265562
5 اداره منابع آب شهرستان دنا سی سخت مجتمع ادارات ، مسکن مهر ، فرعی یک  نبش خیابان اداره منابع آب شهرستان دنا محسن ظهیر نژاد

07433444348

6 اداره منابع آب شهرستان بهمئی

لیکک – بلوار امام خمینی ، مجتمع ادارات  اداره منابع آب شهرستان بهمئی کد پستی 7275342964

محسن افروزی 07432825572
7 ساختمان مدیریت مطالعات پایه منابع آب یلسوج- خیابان باهنر 6- کنار درمانگاه شهید اشرفی اصفهانی حسن ارجمند 07433220430
8 معاونت حفاظت و بهره برداری ساختمان شماره 2 ستاد رسول فرهادی

07433343392

9 معاونت طرح و توسعه ساختمان شماره 1 ستاد جهانبخش احسانی 07433343395
10 معاونت برنامه ریزی ساختمان شماره 1 ستاد آرش مصلح 07433343391
11 معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی ساختمان شماره 3 ستاد جلیل مرادی 07433343391
12 مدیریت دفتر حقوقی ساختمان شماره 1 ستاد سید صدراله کشاورز 07433346872

13

مدیریت دفتر قراردادها ساختمان شماره 1 ستاد مجید رخشا 07433346873
14 مدیریت حراست ساختمان شماره 1 ستاد سید ناصر الدین بدیسار 07433334914
15 مدیریت روابط عمومی ساختمان شماره 1 ستاد سید امان اله  فتاحیان 07433334840
16 اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران - کیلومتر 45 جاده دوگنبدان دهدشت- روستای پادوک - سد کوثر اکبر خدری 07432318369