چهارشنبه, 29 اسفند 1397

پیشینه فعالیتهای آبی دراستان مربوط به دو دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. در آن زمان اکیپی از کارشناسان بخش مطالعات آب فارس به منطقه اعزام و بصورت پراکنده منابع آب استان را مورد بررسی و مطالعه قرار می دادند. در سال ۱۳۵۲ سازمان آب وبرق خوزستان دفتری بنام دفتر هیدرولوژی در یاسوج تاسیس نمود ،که کارمطالعه منابع آبهای  سطحی استان را پیگیری مینمود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این دفتر زیر نظر سازمان آب منطقه ای فارس و تحت عنوان دفتر امور آب استان آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۶۲ دفتر امور آب استان به امور آب استان ارتقاء یافت و کار مطالعات اولیه پاره ای از طرحهای عمرانی و نظارت بر اجرای آنها و مراحل تشکیل پرونده چاهها و موتور پمپ ها را انجام می داد.  در سال ۱۳۷۰ در راستای تمرکز زدایی در وزارت نیرو و توسعه سازه های آبی و اعمال مدیریت صحیح بر منابع آبی ، ادارات کل امور آب استانها شکل گرفت و در سال ۱۳۷۲ اداره کل امور آب استان تشکیل گردید ، که تابع سازمان آب منطقه ای فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد  فعالیت می نمود. در سال ۱۳۸۵ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان مبنی بر تشکیل شرکت های آب منطقه ای استانی مستقل ، شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد  بصورت مستقل با فعالیتها و اهداف کلان فعالیت خود را آغاز نموده که در این  راستا اقدامات ارزنده ای در خصوص مطالعه، توسعه، حفاظت و بهره برداری از منابع آبی و سازه های آبی و برقابی برداشته شده است.